Onafhankelijkheid

Safex Certificatie is een onderneming die onpartijdigheid van groot belang vindt bij het uitvoeren van onze certificatie en inspectie activiteiten. Raad voor AccreditatieOm deze reden beschikt Safex over procedures om mogelijke tegenstrijdige belangen tegen te gaan en de objectiviteit van onze activiteiten voor certificatie en inspectie te waarborgen. De Raad voor Accreditatie beoordeelt  Safex dan ook jaarlijks op haar onpartijdigheid.

Safex Certificatie B.V. (C495) heeft aangetoond in staat te zijn certificatie van managemntsystemen op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17021-1:2015.

De heer D.J. van de Kerke bedankt hierbij dan ook de inzet van alle medewerkers van Safex B.V.

www.rva.nl

Klik hier om naar de accreditatieverklaring (scope van accreditatie) te gaan.