Safex Certificatie B.V., is gespecialiseerd in certificatie van het VCA *, VCA**, VCA-P en VCU veiligheidsbeheerssysteem.

Deze schema’s vallen onder accreditatie.

Waarom Certificeren?

Kwaliteit leidt tot erkenning en is een machtig instrument. Bedrijven kunnen zich in de markt onderscheiden door Kwaliteit ten opzichte van de concurrent. Certificering geeft hierbij een permanente impuls aan de eigen organisatie, de kwaliteit en doelmatigheid van werken, de interne efficiëntie en aan de bedrijfsprocessen. Niet voor niets kiezen steeds meer organisaties, die willen werken aan de kwaliteit van zorgsystemen en/of mensen, voor Safex Certificatie Instelling. Certificatie van veiligheidsbeheerssystemen.

Steeds meer bedrijven doen een beroep op Safex om zich volgens het veiligheidsbeheerssysteem VCA*, VCA**, VCA-P of VCU op veiligheid, gezondheid en milieu te laten toetsen. Deze toename is niet verwonderlijk, gezien het feit dat zowel de markt, als de overheid steeds nadrukkelijker veiligheidseisen stellen. Daarnaast is veruit het grootste deel van alle tekortkomingen binnen organisaties terug te voeren naar verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures. Hierdoor is certificering voor veel organisaties een onmisbaar instrument, waarmee de veiligheid en kwaliteit van de organisatie inzichtelijk wordt gemaakt. We maken hiervoor gebruik van een checklist, waarmee een gecertificeerd bedrijf het veiligheidsbeheerssysteem als voordeel van de organisatie zal zien, dit door terugdringen van bijvoorbeeld het ziekteverzuim of de ongevallen statistiek.

Het Certificaat van het veiligheidsbeheerssysteem VCA-P.

In de petrochemie is het VCA-P certificaat de standaard en regelmatig een eis als u opdrachten uitvoert in de petrochemie. Voldoet u aan de eisen in de VGM-checklist Aannemers voor VCA Petrochemie, dan is voor opdrachtgevers duidelijk dat u voldoet aan de strengst mogelijke eisen op het gebied van veiligheid.

De checklist bestaat uit de volgende onderwerpen:

VGM Checklist Aannemers, versie 2017/6.0 –

1 – VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie
2 – VGM- risicobeheer
3 – Opleiding, voorlichting en instructie
4 – VGM bewustzijn
5 – VGM-projectplan
6 – Voorbereiding op noodsituaties
7 – VGM- inspecties
8 – Bedrijfsgezondheidszorg
9 – Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
10 – Inkoop van diensten
11 – Melding, registratie en onderzoek van VHM- incidenten
(Onderscheidt in VCA * en VCA ** wordt gemaakt in de hoofdstukken.)

Download hier de volledige Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Overgangsregeling VCA 2008/5.1- 2017/6.0

Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1.

De volgende overgangsregeling is van kracht:
– Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
– Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.
– Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
– Voor buitenlandcertificaten 1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
– De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

Deze overgangsregeling is ook na te lezen op de website van de SSVV.

Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88 – 02 89 000. U kunt ook direct een offerte aanvragen.