Wat is de Veiligheidsladder?

Met de Veiligheidsladder SCL  (Safety Culture Ladder)  brengt u in kaart hoe veilig binnen uw organisatie gewerkt wordt. Zo vergroot u niet alleen het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers, maar schept u ook de kaders om dit continu te verbeteren.
Met de Veiligheidsladder heeft u inzicht in de mate van bewust veilig werken. De score op de Veiligheidsladder wordt hoger naarmate het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie stijgt.

Welke doel heeft de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te vergroten en zo het aantal onveilige situaties terug te dringen op de werkvloer,  wat resulteert tot minder ongelukken (verzuim en schades).
Met de Veiligheidsladder, een aanvulling op VCA en ISO 45001 (OHSAS), werkt u trapsgewijs toe naar audits en de verschillende niveaus van certificering.

Wat is Veiligheidsladder-certificatie?

Organisaties die willen en laten zien dat ze veiligheidsbewustzijn in goede orde hebben binnen hun bedrijfsvoering, kunnen opgaan voor het Veilig Bewust Certificaat. Safex B.V. is door de NEN erkende certificatie-instelling, die organisaties mag toetsen en certificeren op basis van de Veiligheidsladder.

Hoe ziet het certificeringstraject er uit?

Als u ervoor heeft gekozen om op te gaan voor het Veilig Bewust Certificaat en uw organisatie te laten certificeren volgens de Veiligheidsladder, is het van belang dat u zich goed voorbereid door alvast het Veiligheidsladderhandboek en andere documenten door te nemen.

U kunt deze documenten vinden op onze website www.safexci.nl/………………… of op de website www.veiligheidsladder.org.

Vervolgens voert u een zelfbeoordeling uit. Hiermee kunt u de huidige veiligheidscultuur binnen uw organisatie in kaart brengen. Safex Certificatie verifieert vervolgens deze ‘nulmeting’ op basis van audits in het bedrijf en beoordeeld of u hieraan daadwerkelijk voldoet.

Is dat het geval, dan ontvangt u van Safex B.V. het certificaat Veilig Bewust Certificaat dat overeenkomst met de bereikte trede van de Veiligheidsladder.

Welke treden kent de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden die de ontwikkelingsfase aan geven waarin in een organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn:

  1. Trede 1:
    Geen grote mate van veiligheidsbewustzijn. In de organisatie wordt hier weinig tot niets in geïnvesteerd. Aandacht voor verbetering van veiligheidsbewustzijn wordt soms zelfs gezien als onnodig.
  2. Trede 2: De organisatie verandert veiligheidsgedrag pas als er iets mis is gegaan. De verandering is ad hoc van vaak van korte duur. Dit veiligheidsgedrag wordt matig gewaardeerd.
  3.  Trede 3: Er zijn veiligheidsvoorschriften en de organisatie neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. Veiligheidscultuur heeft met name aandacht van het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.
  4. Trede 4: Veiligheid heeft een hoge
    prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt structureel geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Dit wordt ook gewaardeerd.
  5. Trede 5: Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheidsbewustzijn wordt zeer hoog gewaardeerd.Safety Culture Ladder SCL

Als de organisatie zijn audit heeft gehad, na hoeveel tijd kan de organisatie dan weer beoordeeld worden om in een hogere trede te komen?

Een half jaar na de audit en toekenning van een bepaalde trede kan een organisatie weer opgaan voor een audit. Het is goed om de organisatie de tijd te geven om te groeien naar een hogere trede en dus een hoger veiligheidsbewustzijn van de organisatie. Daarom is de minimumtijd gesteld op een half jaar.

Kan ik mijn veiligheidsladder audit combineren met een VCA audit?

Dit is niet mogelijk. Het is niet toegestaan om de Veiligheidsladder-audits te combineren met of te integreren in systeemcertificatie-audits. Safex B.V. kan beide audits wel separaat van elkaar voor u uitvoeren.

Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88 – 02 89 000.

Geïnteresseerd en direct een offerte aanvragen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Klik hier: