Waarom is een VCA-certificaat belangrijk?

Een opdrachtgever is, wanneer hij een opdracht uitbesteed, op zoek naar een bepaalde mate van zekerheid. Hij wil dat u als aannemer voldoende kennis heeft. Niet alleen voor wat betreft de uitvoering van de opdracht, maar ook op het niveau van veiligheid, gezondheid en het milieu. Om te garanderen dat al deze kennis ook daadwerkelijk in huis is zijn er in Nederland VCA certificaten.

Wat is een VCA-certificaat

VCA staat voor  Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat geeft aan dat de de houder van het certificaat zich bewust is van de gevaren die behoren bij de door hem uit te voeren werkzaamheden en hoe met die gevaren om te gaan. Het heeft als doel de veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Een VCA-certificaat geeft ook aan dat het bedrijf aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet en biedt daardoor een extra garantie aan de opdrachtgever.
Omdat voor een VCA-certificaat steeds weer opnieuw een audit plaatsvindt, is men er zeker van dat het certificaathoudende bedrijf op de hoogte is van de meest actuele veiligheidsregelgeving.

Safex Certificatie B.V. is gespecialiseerd in certificatie van het VCA*, VCA**, VCA-P en VCU veiligheidsbeheerssysteem.