Waarom is een VCA-P certificaat belangrijk?

Bedrijven die werkzaam zijn in de (petro)chemische en offshore industrie komen veelal in aanraking met gevaarlijke, brandbare en/of giftige stoffen. Veel werkzaamheden hebben een verhoogd risico.
Juist in deze branche wil een opdrachtgever een opdracht uitbesteden met een bepaalde mate van zekerheid.
Niet alleen voor wat betreft de uitvoering van de opdracht, maar ook op het niveau van veiligheid, gezondheid en het milieu. Om inzichtelijk te maken of deze kennis ook daadwerkelijk in huis is zijn er in Nederland VCA certificaten.

Wat is een VCA-P certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat geeft aan dat de de houder van het certificaat zich bewust is van de gevaren die behoren bij de door hem uit te voeren werkzaamheden en hoe met die gevaren om te gaan. Het heeft als doel de veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Een VCA-certificaat geeft ook aan dat het bedrijf aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet en biedt daardoor een extra garantie aan de opdrachtgever.

Speciaal voor aannemers die werkzaam zijn voor opdrachtgevers in de chemische en petrochemische industrie bestaat het VCA-Petrochemie (VCA-P) certificaat.

VCA-P certificering is essentieel voor bedrijven met 35 of meer operationele medewerkers in dienst, die als hoofdaannemer werkzaamheden uitvoeren in:

  • De petrochemie (o.a. raffinaderijen)
  • De offshore industrie (olie- en gaswinning)
  • De proces- en chemische industrie
  • De farmaceutische industrie

De (petro)chemie is voortdurend in ontwikkeling. Hierdoor ontstaat steeds weer de noodzaak voor nieuwe aanvullende eisen.
Doordat er voor een VCA-P certificaat periodiek een nieuwe inspectie plaatsvindt, is men er zeker van dat het certificaathoudende bedrijf op de hoogte is van de meest actuele veiligheidsregelgeving.

Safex Certificatie B.V. is gespecialiseerd in certificatie van het VCA * (**), VCA-P en VCU veiligheidsbeheerssysteem.