Kunt u de veiligheidscultuur binnen uw organisatie verbeteren? De Safety Culture Ladder (SCL) helpt u hierbij.

Safex Certificatie kan en wil uw organisatie certificeren voor SCL en helpt uw organisatie bij het realiseren van uw doelen.

Wist u het al

Vanaf 1 januari 2022 wordt de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

SCL producten bestaan uit de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder bestaat uit 4 verschillende producten. Het aanbod loopt uiteen van de SCL Original, waarbij u elk jaar een volledige audit heeft, tot varianten waarbij door middel van een steekproef of Self Assessment wordt gekeken naar het actieplan.

  • SCL Original – Safety Culture Ladder, dit is de Veiligheidsladder waarbij ieder jaar een opvolgingsaudit wordt uitgevoerd (dit is de 100% audit). Het certificaat is 3 jaar geldig.
  • SCL – Bij certificering krijgt u een SCL certificaat voor 3 jaar, waarbij ieder jaar een opvolgingsaudit wordt uitgevoerd (dit is een 40% audit).
  • SCL Light – Na de eerste beoordelingsaudit (40% audit) wordt er een verklaring uitgegeven die 3 jaar geldig is. De opvolgingsaudit volgt op het actieplan en hierbij wordt ook een project bezocht. U ontvangt geen certificaat, maar een verklaring. Dit statement is 3 jaar geldig.
  • Approved Self Assessment – Bij de Self Assessment krijgt u een SAQ Statement verificatie door Safex certificatie. Vervolgens vindt er in de opeenvolgende 2 jaren een check plaats om dit statement te verlengen. U ontvangt geen certificaat. wel een verklaring
SCL VERIFICATIE Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
SCL Original (Certificaat) 100% audit 100% audit 100% audit
SCL (Certificaat) 100% audit Vervolgaudit 40% Vervolgaudit 40%
SCL Light (Verklaring met trede-indicatie) 40% audit Check op actieplan Check op actieplan
Approved Self Assessment Self-Assessment Check op actieplan Check op actieplan

Safety Culture Ladder SCL

 

De Safety Culture Ladder bestaat uit vijf tredes en telt achttien bedrijfsaspecten; van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid. Voor alle aspecten is per trede aangegeven waar een organisatie aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar een onafhankelijke auditor op moet letten; met andere woorden waar vind je de bewijzen? De Safety Culture Ladder moet organisaties via positieve prikkels stimuleren om te investeren in hun veiligheidscultuur.

Waarom SCL bij Safex certifcatie?

  • Veel ervaring in het toetsen van veiligheid ‘s systemen.
  • Betrokken auditoren met veel ervaring.
  • Safex certificatie is bevoegd om SCL te toetsen.
  • Tijdens een SCL-audit worden kwalitatieve data vergaard door persoonlijke interviews met mensen van alle geledingen binnen een organisatie. Zo ontstaat een compleet beeld van de veiligheidscultuur binnen een organisatie.
  • Dus geen formulieren en documenten en of handboeken die worden beoordeeld.

Meer weten of de Safety Culture ladder bij Safex certificatie?
Klik hier