De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) en de 23 branches die hierbij zijn aangesloten, staan voor verandering. Zo staat het nieuwe jaar onder meer in het teken van de modernisering van VCA. De modernisering maakt het VCA-stelsel niet alleen completer en toekomstbestendig maar vraagt van bedrijven en branches vooral ook meer aandacht voor een veiliger houding en gedrag op de werkvloer.

Het veranderende speelveld zorgt voor een nieuw tijdperk en vraagt om een nieuwe aanpak binnen de SSVV, ook op directieniveau, en om de nodige organisatorische voorbereidingen. In afwachting van de nieuwe directeur worden de voorbereidende werkzaamheden daarbij opgepakt door interim-directeur René Schriemer. René heeft als kwartiermaker uitgebreide ervaring met het managen van voorbereidings- en veranderingsprocessen in de bouw en industrie.

In de afgelopen jaren is deze koers ingezet onder leiding van Anne Kamphuis, als opmaat naar het nieuwe tijdperk. Het bestuur van de SSVV is hem daarvoor dan ook bijzonder dankbaar.

Samenwerken aan veiligheid

Werken aan veiligheid is werken aan samenwerking. Die samenwerking maakt de SSVV mogelijk. De stichting vervult een functie als platform waar verschillende branches en organisaties van elkaar leren. Door kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen de deelnemende partijen hun veiligheidsprocessen optimaliseren en het werken in Nederland nog veiliger maken.

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is een samenwerkingsverband van 23 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie. De missie van de stichting is om werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten, van opdrachtverlening tot en met uitvoering, structureel veiliger en gezonder te maken.

Sinds de oprichting van de SSVV in 1994 ontwikkelt en onderhoudt de stichting certificatieschema’s die het veilig en gezond werken bevorderen. Het bekendste schema, VCA, is met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven één van de grootste in Nederland. De SSVV werkt samen met erkende certificatie-instellingen aan effectieve en eenduidige certificatie. De veiligheids-, gezondheid- en milieuchecklists voor aannemers (VCA), uitzendorganisaties (VCU) en opdrachtgevers (VCO) versterken het vertrouwen, verhogen de veiligheid op de werkvloer en geven bedrijven de kans zich van anderen te onderscheiden. Verder bewaakt SSVV de opleiding gerelateerde onderdelen van de checklists en werkt het aan opleidingen voor specifiek risicovolle taken. Tenslotte werkt SSVV met partnerorganisaties en erkende examencentra aan verdere verbetering van examens en examinering.