Vanwege de uitbraak van het corona-virus is het vanaf 16 maart 2020 voor ondernemingen mogelijk om per brief of online bijzonder uitstel van betaling inzake o.a. loonheffingen en omzetbelasting aan te vragen. Nadat het gemotiveerd verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen en heeft de onderneming automatisch uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Deze regeling is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2020. Van bijzonder uitstel voor een periode van drie maanden kan een onderneming maar eenmalig gebruik maken.

Wanneer een onderneming behoefte heeft aan langer uitstel, dan kan verlenging van het bijzonder uitstel worden aangevraagd. Een verlengd uitstelverzoek moet binnen drie maanden na het eerste uitstelverzoek worden ingediend. Per half juni kan dit ook online. Bij een verlengd uitstelverzoek met een totale belastingschuld boven de € 20.000,- dient tevens een verklaring van een derde- deskundige te zijn toegevoegd met daarin opgenomen een liquiditeitsprognose. Deze prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat verlengd uitstel van betaling wordt gevraagd. Bij het verlenen van verlengd bijzonder uitstel van betaling wordt door de Belastingdienst een beschikking afgegeven.

Het is belangrijk om op tijd aangifte te blijven doen. Alleen dan kan (verlengd) bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd!

Tot nadere orde geldt het volgende inzake de inspecties voor het SNA-keurmerk:

Wanneer tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat een onderneming zijn verplichtingen inzake afdracht loonheffingen en omzetbelasting niet tijdig en/of volledig heeft voldaan maar aan kan tonen dat er bijzonder uitstel van betaling of verlengd bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, dan heeft dit geen direct effect op de certificering. Afhankelijk van de situatie van de onderneming zal door de inspectie-instelling beoordeeld worden hoe de overheidsmaatregelen gemonitord gaan worden.