Diverse regelingen voor de Coronasteun lopen door tot 1 juli 2021. Echter met het bijzonder uitstel van de belastingbetaling is het Kabinet niet zo ruimhartig.

Voor loonheffingen, BTW, VPB etc. geldt een periode van 2 jaar welke vanaf 2021 ingaat. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling loopt uiterlijk aan het einde dit jaar af. Maar wel met een ‘ruime’ terugbetalingsregeling voor ondernemers.

Wilt u voor de periode oktober tot eind 2020 nogmaals uitstel van betaling aanvragen, dan dient u dit voor 1 oktober2020 via site van de belastingdienst aan te vragen.

Eind 2020
Let u op: bijzonder uitstel van betaling geldt alleen voor de aangiftes die vervallen binnen het aangevraagde tijdvak. Het laatste tijdvak (oktober t/m december 2020) betreft dus niet een uitstel van betaling voor de aangifte loonheffingen maand december 2020/periode 13-2020 en/of voor BTW december 2020/kwartaal 4-2020 omdat deze aangiftes pas in januari 2021 vervallen. Deze aangiftes dienen dus altijd voldaan te worden er kan via de Corona bijzonder uitstelregeling geen uitstel hiervoor aangevraagd worden. Zie hierover onderstaande toelichting.

Alle belastingschulden van ondernemers waarvoor in 2020 bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd en die voor eind 2020 niet door de onderneming is terugbetaald wordt per eind 2020 bij elkaar opgeteld. Deze schuld wordt in de loop van 2020 dus niet alsnog ingevorderd. Ook niet als er in de eerste ‘ronde’ voor de periode maart t/m juni 2020 bijzonder uitstel is aangevraagd en deze belastingschuld nog niet is terugbetaald aan de Belastingdienst. Deze en de overige ‘restschuld’ die voortvloeit uit bijzonder uitstel van betaling o.b.v. de Corona regeling wordt pas vanaf aanvang 2021 meegenomen in de algehele betalingsregeling.

Achtergrond en Betalingsregeling
Sinds maart j.l. kunnen ondernemers uitstel krijgen voor het betalen van belastingen, zoals BTW, loonheffingen en vennootschapsbelasting. De belastingschulden zijn inmiddels opgelopen tot ongeveer € 13 miljard, schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Voor 1 oktober 2020 verlengen voor laatste kwartaal 2020
Vijlbrief wil dat de betalingsachterstanden van ondernemers niet verder oplopen dan noodzakelijk. Dit is de reden dat er geen verlenging komt van de regeling na 2020. Dit in tegenstelling tot andere steunregelingen van het Kabinet.

Dit houdt in dat ondernemers alleen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling kunnen aanvragen. Dat uitstel duurt 3 maanden, en loopt dus uiterlijk tot het eind van het jaar 2020.

Na afloop van de bijzonder uitstelregeling van 2020 gaat de Belastingdienst weer invorderen. Dit kan dus vanaf 1 januari 2021 zijn, maar ook eerder wanneer het uitstel van de ondernemer eerder afloopt (en er bijzondere aanleiding toe is).

Vanaf 2021 moeten ondernemers dus weer tijdig hun nieuwe belastingaangiftes betalen conform de reguliere verval en betaaltermijnen. Denk hierbij aan de BTW over december 2020/het vierde kwartaal van 2020 of de loonheffing van december 2020/periode 13-2020.

De Belastingdienst adviseert ondernemers die tegen die tijd nog te krap bij kas zitten om regulier uitstel aan te vragen of om een betalingsregeling af te spreken.

Bij het aanvragen van regulier uitstel van betaling is het belangrijk dat u (naast het aanvragen van uitstel van betaling ook) tijdig een melding betalingsonmacht doet.

Vraag uw adviseur als u niet bekend bent met het regulier aanvragen van uitstel van betaling en het melden van betalingsonmacht. Het is gebruikelijk dat u zelf ook een voorstel doet hoe u de schuld die ontstaat wilt terugbetalen (periode en bedrag) en dat u aangeeft wanneer u de reguliere aangiftes weer gaat betalen. Dit bespoedigt het aanvraagproces.

Terugbetaling corona belastingschuld binnen 2 jaar, gunstige invorderingsrente
Voor de opgebouwde schulden die ontstaan zijn binnen de bijzondere uitstelperiode (corona regeling) in 2020 is er een terugbetalingsregeling, stelt Vijlbrief. Ondernemers kunnen er 2 jaar over doen, tot 1 januari 2023. De ondernemer betaald dan de schuld in gelijke maandelijkse delen af, maar meer mag natuurlijk.

Lukt deze afbetaling niet binnen 2 jaar, dan kunnen ondernemers hierover contact opnemen met de Belastingdienst voor een maatwerkregeling.

Ondernemers krijgen in december 2020 een brief van de Belastingdienst met details over hun betalingsregeling. In maart 2021 volgt er nog een aanvullende brief met hierop de bij de Belastingdienst bekende actuele schuldstand.

Naast de ruime termijn blijven ook de rentes relatief gunstig. Zo is er de invorderingsrente, die de fiscus rekent als belastingplichtigen te laat zijn met hun betaling. De rente is nu al tijdelijk op 0,01% gezet en ook in 2021 blijft deze rente zo.

De belastingrente staat momenteel ook op 0,01%, maar dit gaat in 2021 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Dat percentage gaat echter in 2021 ook gelden voor de VPB, terwijl dat normaal 8% is.